Enkele spelregels

  • Voor zover deelnemers aan Het Roosendaals Treffen financiële activiteiten ten behoeve van de eigen organisatie ondernemen, mag dit enkel vanuit de ruimte die ter beschikking van de desbetreffende organisatie is gesteld.
  • Om overlast voor andere deelnemers te voorkomen, dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur tot een minimum te worden beperkt.
  • De open ruimten dienen gedurende de gehele dag (vrijwel) continu gebruikt te worden. Als u slechts één of twee keer een demonstratie wil geven, dan kunt u zich aanmelden voor het gebruik van een algemeen demonstratieterrein. Wij verzoeken de deelnemers dringend niet eerder dan 18.00 uur met het ontruimen van hun plaats te beginnen.

Partners

© hetroosendaalstreffen.nl 2013