Thema's

Voor zover dat mogelijk is, wordt een zodanige indeling gemaakt dat organisaties met een zelfde of vergelijkbaar doel bij elkaar worden geplaatst. Daarbij richt de organisatie zich evenals voorgaande jaren op een aantal thema’s.

Dit jaar zijn het er maar liefst zeven: Sport, Cultuur, Gezondheid/Zorg, Wijk/Dorp, Groen/Duurzaamheid/Natuur, Sociaal-Maatschappelijk/Onderwijs en Veiligheid. We proberen zoveel mogelijk te plaatsen op de bijbehorende thema’s, maar als u elders een plaats wenst, dan kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier.

Partners

© hetroosendaalstreffen.nl 2013