top of page

Disclaimer

Wij van het Roosendaals Treffen besteden de uiterste zorg aan de informatie op deze website. Voor ons staat voorop dat informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zo veel mogelijk gewaarborgd zijn. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van onze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

 

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie, die door middel van deze website verkregen is.

 

Ter voorkoming van misstanden en onjuistheden alsook ter bewaking van onze waarden kunnen wij de gebruiker van onze website niet toestaan om informatie van onze website te wijzigen, te bewerken, te vermenigvuldigen, te delen met derden en/of openbaar te maken, of een link te creëren tussen onze website en die van een andere website, zonder onze voorafgaande toestemming.

TimoReisiger_NLC1594.jpg

17 september 2023

Ontmoeten en verbinden

bottom of page