top of page

Over het Roosendaals Treffen

Het Roosendaals Treffen 2023 wordt gehouden op zondag 17 september van 12.00 tot 17.00 uur.

Het evenement vindt in beginsel plaats langs de route: Stadserf, de Dominéstraat, de Bloemenmarkt, De Molenstraat, het Tongerloplein en de Markt. Daarnaast zijn er activiteiten in onder andere het Huis van Roosendaal en schouwburg De Kring.

Alle organisaties zonder winstoogmerk die in de gemeente Roosendaal gevestigd of actief zijn, kunnen aan Het Roosendaals Treffen deelnemen, zoals bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen, politieke partijen, kerkgenootschappen, belangenorganisaties, onderwijsinstellingen en (semi-)overheidsinstellingen.

Presentaties
Voor presentaties kan gebruik worden gemaakt van een open ruimte die door de deelnemer zelf wordt ingericht  voor bijvoorbeeld demonstraties of met marktkramen. Maak dus met creativiteit gebruik van die ruimte, verras de bezoekers! 
Wij vinden het belangrijk dat deze open ruimten gedurende de gehele dag (vrijwel) continu gebruikt worden. Als u slechts één of twee keer een demonstratie wil geven, dan kunt u zich aanmelden voor het gebruik van een algemeen demonstratieterrein.
Deelnemers die een stroomaansluiting wensen, dienen zelf voor een verlengsnoer van minimaal 20 meter (met geaarde stekker) zorg te dragen.

 

Optredens en demonstraties
Voor optredens en demonstraties is een aantal podia (zowel binnen als buiten) en demonstratieterreinen beschikbaar. Een optreden of demonstratie mag maximaal 30  minuten duren. U mag aangeven dat u meerdere optredens wilt verzorgen. Op basis van het totaal aantal aanmeldingen zullen wij bekijken of we dit verzoek kunnen honoreren. 
Elk podium en demonstratieterrein beschikt over een standaard geluidsinstallatie met één microfoon en mp3/cd-speler. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier. U kunt aangeven wat uw overige wensen zijn, zoals voorkeur binnen of buiten optreden, het gewenst aantal optredens, de benodigde ruimte, duur van het optreden etc. Wij zullen proberen om in het redelijke zoveel als mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. Indien nodig, nemen wij na uw inschrijving contact met u op om een en ander door te spreken.

De definitieve begrenzing en indeling van het gebied vindt plaats op basis van het totaal aantal aanmeldingen en het gevraagde ruimtebeslag.

Kosten

Voor deelname aan Het Roosendaals Treffen worden géén kosten in rekening gebracht. Faciliteiten, zoals kramen voor presentaties, stroomaansluitingen en podia met geluidsvoorziening, worden door de gemeente Roosendaal aangeboden. 
De overige kosten, zoals de kosten voor het inrichten van de kramen, komen voor rekening van de deelnemer.

TimoReisiger_NLC1594.jpg

17 september 2023

Ontmoeten en verbinden

bottom of page